Con dấu công ty bị mất phải làm thế nào?

Con dấu công ty bị mất phải làm thế nào

Nhiều khách hàng đã làm con dấu công ty tại dịch vụ của chúng tôi có gửi tin nhắn đến để hỏi về vấn đề con dấu công ty bị mất thì phải làm thế nào? Rất nhiều người chắc hẵn cũng không biết nên phải làm sao để xử lý việc này. Cho nên hôm nay chúng tôi xin chia sẻ bài viết để mọi người tham khảo và biết cách làm gì khi bị mất con dấu công ty.

Bị xử phạt trong trường hợp mất con dấu

-Trường hợp mất con dấu có báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền biết để căn cứ tìm thủ phạm hoặc có thể dựa vào đó để làm đơn yêu cầu xin cấp lại con dấu

-Trường hợp mất con dấu nhưng không trình báo với cơ quan có thẩm quyền thì theo quy định tại Điều 12, Nghị đinh 167/2013/NĐ-CP thì:

Điều 12. Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

 • Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất hoặc hư hỏng giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
 • Không đăng ký lại mẫu dấu với cơ quan có thẩm quyền theo quy định

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

 • Khắc các loại con dấu mà không có giấy phép khắc dấu hoặc các giấy tờ khác theo quy định
 • Sử dụng con dấu chưa đăng ký lưu chiểu mẫu dấu hoặc chưa có giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
 • Tự ý mang con dấu ra khỏi cơ quan, đơn vị mà không được phép của cấp có thẩm quyền
 • Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất con dấu đang sử dụng
 • Không đổi lại con dấu khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc đổi tên cơ quan, tổ chức dùng dấu hoặc đổi tên cơ quan cấp trên hoặc thay đổi về trụ sở cơ quan, tổ chức có liên quan đến mẫu dấu
 • Không khắc lại con dấu theo mẫu quy định
 • Không nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu khi quyết định của cấp có thẩm quyền có hiệu lực về việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, kết thúc nhiệm vụ, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc chấm dứt hoạt động của cơ quan, tổ chức hoặc tạm đình chỉ sử dụng con dấu
 • Không thông báo mẫu dấu với các cơ quan có thẩm quyền trước khi sử dụng
 • Không xuất trình con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

 • Không nộp lại con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu hoặc không nộp con dấu theo đúng thời hạn khi có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền
 • Đóng dấu vào văn bản, giấy tờ chưa có chữ ký của người có thẩm quyền hoặc chữ ký của người không có thẩm quyền
 • Mượn, cho mượn con dấu, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức khác để hoạt động
 • Sản xuất con dấu pháp nhân không đúng thủ tục theo quy định

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

 • Mang con dấu vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không có giấy phép hoặc không có giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
 • Sử dụng trái phép con dấu mang từ nước ngoài vào Việt Nam
 • Làm giả hồ sơ để làm thêm con dấu của cơ quan, tổ chức
 • Khắc dấu giả hoặc sử dụng con dấu giả

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 2; Điểm d Khoản 3; Điểm c, d Khoản 4 Điều này
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 2; Điểm d Khoản 3 Điều này

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

 • Buộc thu hồi con dấu đối với hành vi quy định tại Điểm b, đ, e Khoản 2; Điểm c Khoản 3; Điểm c, d Khoản 4 Điều này;
 • Buộc thu hồi con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu đối với hành vi quy định tại Điểm g Khoản 2; Điểm a Khoản 3 Điều này;
 • c) Buộc hủy bỏ văn bản, giấy tờ đóng dấu sai quy định đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này.

7. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hồ sơ xin cấp lại con dấu công ty bị mất

 • Văn bản trình báo có xác nhận của cơ quan Công an nơi xảy ra mất con dấu.
 • Đơn xin cấp lại con dấu.
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên về việc mất dấu và thông báo tìm kiếm (Có chữ ký của tất cả các thành viên/cổ đông).
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cũ (Bản gốc).
 • Giấy chứng nhận ĐKKD (Bản gốc + Bản sao).

Thủ tục đổi con dấu do hư hỏng

 • Văn bản đề nghị đổi dấu, nêu rõ lý do
 • Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu do cơ quan công an cấp
 • Người được cử đến liên hệ với cơ quan công an làm các thủ tục về con dấu phải có giấy giới thiệu (hoặc giấy ủy quyền) và Giấy CMND (hoặc hộ chiếu)
 • Con dấu cũ.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan công an phải giải quyết thủ tục về con dấu, đăng ký mẫu dấu để trả con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước.

Con dấu công ty bị mất phải làm thế nào?
đánh giá bài viết

Thông Tin Tác Giả

Châu Khải Phong

Là nhân viên tại Công Ty TNHH Khắc Dấu Nam Việt. Tôi có đam mê viết lách, ca hát và du lịch. Tôi đã làm SEO hơn 5 năm với nhiều dự án khác nhau, có nhiều bản cover trên youtube. Nếu các bạn muốn biết nhiều hơn về tôi, hãy tìm kiếm từ khóa: Châu Khải Phong trên Google

Bình Luận

0989 686 165
Gửi tin nhắn