Mẫu Danh Sách Cổ Đông Sáng Lập

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu danh sách cổ đông sáng lập để tham khảo. Bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn mẫu mới nhất hiện nay, nội dung bài viết sẽ gồm mẫu giấy và các giấy tờ liên quan kèm theo. Xin mời bạn theo dõi nội dung bên dưới đây:

Mẫu Danh Sách Cổ Đông Sáng Lập Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

 

STT Tên cổ đông sáng lập Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận ĐKDN (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức Vốn góp

 

Mã số dự án, ngày, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) Chữ ký của cổ đông sáng lập

 

Ghi chú
Tổng số cổ phần Tỷ lệ (%) Loại cổ phần Thời điểm góp vốn

 

Số lượng Giá trị Phổ thông Ưu đãi khác
Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

…….. , ……..
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Công Ty Hợp DanhCác Giấy Tờ Liên Quan

  • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp
  • Giấy ủy quyền
  • Danh sách người đại diện theo ủy quyền
  • Danh sách cổ đông nước ngoài
  • Quyết định đại hội đồng cổ đông
  • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

 

ĐỀ XUẤT DÀNH CHO BẠN

Khắc Dấu Nam Việt – Dịch vụ làm con dấu online giao đến tận nơi cho khách hàng trên toàn quốc. Dịch vụ hỗ trợ làm tất cả các loại con dấu có trên thị trường, cam kết chất lượng, sử dụng bền lâu, chi phí thấp nhất trong các dịch vụ hiện nay. Nếu bạn đang có nhu cầu cần đặt làm con dấu, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi:

 

 

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: