Mẫu Danh Sách Người Đại Diện Theo Ủy Quyền

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền để tham khảo. Bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn mẫu mới nhất hiện nay, nội dung bài viết sẽ gồm mẫu giấy và các giấy tờ liên quan kèm theo. Xin mời bạn theo dõi nội dung bên dưới đây:

Mẫu Danh Sách Người Đại Diện Theo Ủy Quyền Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

 

STT Chủ sở hữu/Cổ đông là tổ chức nước ngoài Tên người đại diện theo ủy quyền Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác Vốn được ủy quyền Chữ ký của người đại diện theo ủy quyền Ghi chú
Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) Tỷ lệ (%) Thời điểm đại diện phần vốn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

…….. , ……..
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Các Giấy Tờ Liên Quan

1. Công Ty TNHH Một Thành Viên

  • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp
  • Giấy ủy quyền
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH MTV

2. Công Ty Cổ Phần

  • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp
  • Giấy ủy quyền
  • Danh sách cổ đông sáng lập
  • Danh sách cổ đông nước ngoài
  • Quyết định đại hội đồng cổ đông
  • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

 

ĐỀ XUẤT DÀNH CHO BẠN

Khắc Dấu Nam Việt – Dịch vụ làm con dấu online giao đến tận nơi cho khách hàng trên toàn quốc. Dịch vụ hỗ trợ làm tất cả các loại con dấu có trên thị trường, cam kết chất lượng, sử dụng bền lâu, chi phí thấp nhất trong các dịch vụ hiện nay. Nếu bạn đang có nhu cầu cần đặt làm con dấu, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi:

 

 

 

 

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: