Mẫu Đơn Xin Ly Hôn

Khắc Dấu Nam Việt xin chia sẻ một bài viết về ” mẫu đơn xin ly hôn ” đầy đủ và chi tiết nhất 2021. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về vấn đề này thì bài viết này chắc hẵn sẽ dành riêng cho bạn. Bao gồm những thông tin về mẫu đơn ly hôn, hướng dẫn cách viết, thủ tục đơn ly hôn gồm những giấy tờ gì, các trường hợp ly hôn, án phí, thời gian giải quyết… Tất cả sẽ có trong bài viết này, xin mời bạn tham khảo bên dưới đây.

 

Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Dùng Chung Cho Nhiều Trường Hợp

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………ngày…………tháng………….năm………

MẪU ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân………………………………………………………………………

Tôi tên:…………………………………………sinh năm……………………………………..

CMND (Hộ chiếu) số: ………… ngày cấp: …/…./20… và nơi cấp : Công an tỉnh……………..

Hiện có hộ khẩu thường trú tại số:……………………………………………………………………..

Phường……………………………….Quận…………………….Thành phố………………………………….

Hiện tạm trú (nếu có) số:……………………………………………………………………………………

Phường……………………Quận…………………………….Thành phố………………………………………………………

Địa chỉ nơi làm việc – Điện thoại (nếu có):……………………………………………………….

Làm đơn này yêu cầu được ly hôn với chồng (vợ):

Tên:…………………………………………sinh năm……………………………………………………………………..

CMND (Hộ chiếu) số:……………… ngày cấp:……/…../20…… và nơi cấp : Công an tỉnh……..

Hiện có hộ khẩu thường trú: Số……………………………………………………………………………………..

Phường…………………….Quận…………………….Thành phố………………………………………………………

Hiện tạm trú (nếu có) số:………………………….Đường………………………………………………………….

Phường …………………Quận………………………Thành phố……………………………………………………..

Địa chỉ nơi làm việc – Điện thoại (nếu có):………………………………………………………………………

Nội dung ly hôn:

Vào năm:……………………..chúng tôi đăng ký kết hôn tại……………………………giấy chứng nhận kết hôn số………………………………………ngày……………….tháng…………………..năm………………………….

(trường hợp không có đăng ký kết hôn thì ghi rõ thời gian chung sống):………………..

Nhưng đến năm…………….vợ chồng có mâu thuẫn, nguyên nhân do :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Về con chung:………………………………………………..……………………….……………………….…………………

– Về tài sản chung gồm có:………………………………..……………………….……………………….…………………..

……………,Ngày ……….. tháng……….. năm……..

Người làm đơn

(Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Viết Tay Thuận Tình

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện/Quận……………Tỉnh/TP……….

Họ và tên chồng:………………………………….ngày: …../…../………..

Thẻ căn cước hoặc CMND số: …………………cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên vợ:…………………………………………..ngày:…./…../………..

Thẻ căn cước hoặc CMND số: …………………ấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………….

Xin trình bày với Quý tòa một việc như sau:

Hai Vợ/Chồng Tôi đã kết hôn vào ngày….tháng…..năm….. theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số:…./GKS tại UBND phường………………………………….. Chúng tôi quyết định ly hôn vì nguyên nhân:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nay, Chúng Tôi làm đơn xin thuận tình ly hôn này yêu cầu Tòa án nhân dân……………..Công nhận thuận tình ly hôn theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

Vì vậy, Kính mong Quý tòa xem xét và giải quyết cho Chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân. Hai Vợ/Chồng đã cùng nhau thỏa thuận các vấn đề sau:

1. Về con chung:

…………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng cho con hàng tháng như sau:

…………………………………………………………………………………………………………

2. Về tài sản chung chúng tôi tự nguyện thỏa thuận và phân chia như sau:

Chúng tôi có những tài sản chung sau:

…………………………………………………………………………………………………………

3. Về nhà ở Chúng tôi tự nguyện thỏa thuận như sau:

…………………………………………………………………………………………………………

4. Về nợ chung chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

…………………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị quý Tòa xem xét giải quyết

………….., ngày…..tháng…..năm……..

Nguyên đơn

(ký tên & ghi rõ họ tên)

 

Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Đơn Phương

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….……, ngày…..tháng….năm 20…..

ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ……………………………………….………………………………………………

Tôi tên là: ………………………………………., sinh năm: ……………………………………………………………

CMND số: ……………………………………….cấp ngày…./…./20… tại ……………………………………….

Hộ khẩu thường trú : ……………………………………….……………………………………….……………………..

Hiện cư trú tại:……………………………………….……………………………………….………………………………

Nay tôi làm mẫu đơn xin ly hôn này xin được Tòa giải quyết ly hôn với:

Bà: …………………………………………………., sinh năm:……………………………………….……………………

CMND số:………………………………………..cấp ngày……………………………………….……………………

Hộ khẩu thường trú :……………………………………….……………………………………….……………………..

Hiện cư trú tại:……………………………………….……………………………………….………………………………

Vì hai vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nghiêm trọng, hạnh phúc gia đình không có, không thể tiếp tục chung sống.

Cụ thể như sau:

Ngày …… tháng …… năm 20……, tôi và anh ….. kết hôn. Được UBND ….. Quận ….. cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ngày ……./…../20…….

Sau khi kết hôn, tôi về chung sống với gia đình chồng tại nhà ….., Quận ….., thành phố …..

Nguyên nhân vì sao quyết định ly hôn:

……………………………………….……………………………………….……………………..

* Con chung :

……………………………………….……………………………………….……………………..

* Tài sản chung :

Trong quá trình chung sống, vợ chồng tôi đã tạo lập (mua) được một số tài sản như sau:

……………………………………….……………………………………….……………………..

Yêu cầu của tôi như sau :

1. Về tài sản:

……………………………………….……………………………………….……………………..

2. Về nuôi con:

……………………………………….……………………………………….……………………..

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(ký, ghi họ tên)

Giấy tờ đính kèm bao gồm:

……………………………………….……………………………………….……………………..

 

 Các Tài Liệu Gửi Kèm Theo Đơn Xin Ly Hôn

Khi gửi đơn xin ly hôn bao gồm cả mẫu đơn ly thuận tình ly hôn hay đơn phương ly hôn, người gửi đơn phải nộp kèm các giấy tờ sau:

 • Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)
 • Chứng minh nhân dân (CMND) (bản chứng thực)
 • Giấy đăng ký kết hôn
 • Giấy khai sinh các con (Bản chứng thực)
 • Các giấy tờ khác (Nếu yêu cầu chia tài sản thì gửi kèm giấy tờ liên quan đến tài sản chung, nếu có tài sản riêng nộp kèm giấy tờ chứng minh, giấy tờ chứng minh nợ chung của hai vợ chồng….)

Hướng Dẫn Cách Viết Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Đúng Chuẩn

Theo quy định của Luật Hôn Nhân và Gia đình 2014 thì đối với phần nội dung đơn xin ly hôn, người viết đơn có quyền ghi nhận lại toàn bộ thời gian cũng như quá trình chung sống giữa hai vợ chồng ví dụ: Tại sao hai vợ chồng xin ly hôn? Mâu thuẫn phát sinh do đâu ? Đã ly thân hay chưa ? Bao lâu không sống chung?

Phần tài sản chung: Nếu có tài sản chung thì ghi thông tin về tài sản, giá trị thực tế, những đề nghị phân chia,…. Nếu không có tài sản chung ghi không có. Hoặc người viết đơn có thể ghi tài sản chung do hai bên tự nguyện thỏa thuận nên không yêu cầu tòa án phân chia

Phần con chung: Nếu đã có con chung thì ghi đầy đủ thông tin các con chung, nguyện vọng và để nghị nuôi con…. Nếu không có con chung ghi chưa có. Nếu hai vợ chồng không thỏa thuận được việc nuôi con thì ghi: Hai bên không thỏa thuận được quyền nuôi con nên đề nghị tòa án căn cứ theo những quy định pháp lý hiện hành và phân chia quyền nuôi con và quyền cấp dưỡng theo đúng quy định của pháp luật.

Phần nợ chung: Nếu giữa hai vợ chồng có nợ chung thì phải ghi cụ thể số nợ, và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong mẫu đơn xin ly hôn. Nếu không có nợ chung thì ghi không có… Hoặc ghi phần nợ chung sẽ do hai bên tự nguyện thỏa thuận không yêu cầu tòa án phân chia.

Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Mẫu Đơn Xin Ly Hôn

1. Đơn xin ly hôn mua ở đâu ?

 • Bạn có thể mua đơn ly hôn trực tiếp tại tòa án nơi bạn đang sinh sống

2. Đơn xin ly hôn nộp ở đâu ?

 • Bạn có thể nộp tại tòa án cấp quận huyện nơi hai vợ chồng đang cư trú sinh sống. Nếu đơn phương ly hôn thì nộp tại toàn án cấp quận huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang sinh sống của nguyên đơn

3. Án phí ly hôn bao nhiêu tiền ?

 • Án phí ly hôn hiện nay là 300.000 VNĐ (nếu không có tranh chấp về tài sản). Nếu có tranh chấp tài sản thì phải nộp mức án phí là từ 3-5% giá trị tài sản tranh chấp.

4. Thời hạn giải quyết ly hôn ?

 • Từ 4 đến 6 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án – Thời hạn mở phiên tòa: Từ 1 đến 2 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử. Đối với trường hợp thuận tình ly hôn, thời gian sẽ ngắn hơn.

5. Những trường hợp tòa án sẽ giải quyết thủ tục ly hôn ?

Theo quy định tại Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, những trường hợp sẽ được giải quyết thủ tục ly hôn:

 • Vợ hoặc chồng hoặc cả hai người
 • Nhưng chồng sẽ không được ly hôn khi vợ đang có thai, mới sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Nhưng nếu vợ đang có thai, sinh con hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì người vợ vẫn có quyền được yêu cầu Tòa án cho ly hôn.
 • Cha, mẹ, hoặc người thân khác khi một bên vợ/chồng không thể nhận thức, làm chủ hành vi của mình đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do người còn lại gây ra.

6. Thủ tục ly hôn cần những gì ?

 • Đơn ly hôn (thuận tình hoặc đơn phương);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản gốc);
 • Bản sao sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước), giấy khai sinh của các con;
 • Và các giấy tờ khác liên quan nếu các bên có tranh chấp với nhau về tài sản, quyền nuôi con.

7. Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình và đơn phương giống hay khác nhau ?

 • Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình và mẫu đơn xin ly hôn đơn phương hoàn toàn khác nhau. Một bên là đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, đơn phương ly hôn để sử dụng đơn khi khởi kiện. Tùy thuộc vào ý chí của các bên trong ly hôn để chọn mẫu Đơn phù hợp. Nếu 02 người ký đơn thì sử dụng mẫu Đơn thuận tình ly hôn nếu chỉ có 01 người đồng ý ly hôn thì sử dụng mẫu đơn ly hôn đơn phương.

 

Video Tư Vấn Về Ly Hôn

Xem thêm: Chia sẻ về thủ tục ly hôn

 

 

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: