Mẫu Thông Báo Thay Đổi Cổ Đông Sáng Lập

Bạn đang tìm kiếm thông tin về việc thay đổi cổ đông sáng lập để tham khảo. Bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn mẫu thông báo thay đổi cổ đông sáng lập mới nhất hiện nay. Nội dung bao gồm mẫu tham khảo và các giấy tờ liên quan khác cần có. Mời bạn theo dõi nội dung bên dưới và cảm ơn bạn đã lựa chọn bài viết này để xem.

Mẫu Thông Báo Thay Đổi Cổ Đông Sáng Lập Mới Nhất

Số: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

 

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ………

(chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế)

Ngày cấp: ………, Nơi cấp:………

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở: (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp)

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập:

a) Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế)  ………

Ngày cấp: ………, Nơi cấp:………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ………b) Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)  ………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế)  ………

Ngày cấp: ………, Nơi cấp:………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung ký doanh nghiệp như sau

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

(Đính kèm trong thông báo này)

Doanh nghiệp cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên.

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

Các Giấy Tờ Liên Quan

Công Ty Cổ Phần

  • Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin cổ đông sáng lập
  • Danh sách người đại diện theo ủy quyền
  • Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
  • Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

 

ĐỀ XUẤT DÀNH CHO BẠN

Khắc Dấu Nam Việt chuyên nhận làm con dấu online giao đến tận nơi cho khách hàng. Nếu cá nhân hay công ty của bạn đang cần đặt làm con dấu để sử dụng. Hãy liên hệ cho chúng tôi ngay để được hỗ trợ làm con dấu:

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: