Mẫu Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty

Bạn đang tìm kiếm mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty để tham khảo. Bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty với khách hàng mới nhất. Nội dung bao gồm mẫu thông báo và các giấy tờ liên quan. Mời bạn tham khảo nội dung bên dưới đây để biết thêm:

 • Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp theo điều 40 nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Mẫu Thông Báo Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Mới Nhất 2021

Số: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

 

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ………

(chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế)

Ngày cấp: ………, Nơi cấp:………

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở: (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp)

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập:

a) Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế) 

Ngày cấp: ………, Nơi cấp:………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  b) Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế) 

Ngày cấp: ………, Nơi cấp:………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung ký doanh nghiệp như sau:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …..

Xã/Phường/Thị trấn: …..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …..

Tỉnh/Thành phố:

Điện thoại: ….. , Fax (nếu có):…..

Email (nếu có):….., Webiste (nếu có): …..

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế.

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Thông tin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp: (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác)

Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) …..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác: (ghi rõ)

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …..

Ngày cấp: ………, Nơi cấp:………, Ngày hết hạn (nếu có):……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …..

Xã/Phường/Thị trấn: …..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …..

Tỉnh/Thành phố:…..

Quốc gia: …..

Doanh nghiệp cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên.

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

Các Giấy Tờ Liên Quan

1. Công Ty TNHH Một Thành Viên

 • Giấy ủy quyền
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH MTV

2. Công Ty TNHH

 • Giấy ủy quyền
 • Quyết định của Hội đồng thành viên
 • Danh sách thành viên công ty TNHH 2TV trở lên
 • Biên bản Họp Hội đồng thành viên CT TNHH

3. Công Ty Cổ Phần

 • Giấy ủy quyền
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền
 • Danh sách cổ đông sáng lập
 • Danh sách cổ đông nước ngoài
 • Quyết định đại hội đồng cổ đông
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

4. Doanh Nghiệp Tư Nhân

 • Giấy ủy quyền

 

ĐỀ XUẤT DÀNH CHO BẠN

Khắc Dấu Nam Việt chuyên nhận làm con dấu online giao đến tận nơi cho khách hàng. Nếu cá nhân hay công ty của bạn đang cần đặt làm con dấu để sử dụng. Hãy liên hệ cho chúng tôi ngay để được hỗ trợ làm con dấu:

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: