Mẫu Thông Báo Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế

Bạn đang tìm kiếm mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế để tham khảo. Chúc mừng bạn, vì đây là bài viết chia sẻ về mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế mới nhất hiện nay. Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế là mẫu bản thông báo được đơn vị doanh nghiệp lập ra và gửi tới phòng đăng ký kinh doanh để thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin doanh nghiệp, nội dung đăng ký thay đổi thông tin. Mời bạn tham khảo chi tiết nội dung bên dưới đây:

Mẫu Thông Báo Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế

TÊN DOANH NGHIỆP
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Số: ………….

……………, ngày … tháng … năm….

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):…..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau1:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………….

Họ và tên Kế toán trưởng: …………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………….

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh: …………………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………….. Fax: …………………………..

Email: …………………………………………………………………………………….

3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập

Hạch toán phụ thuộc

4 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5 Tổng số lao động: ………………………………………………………………………
6 Đăng ký xuất khẩu: …………………………………………………………………….
7 Tài khoản ngân hàng, kho bạc:

Tài khoản ngân hàng: ………………………………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ……………………………………………………………………..

8 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng

Tiêu thụ đặc biệt

Thuế xuất, nhập khẩu

Tài nguyên

Thu nhập doanh nghiệp

Môn bài

Tiền thuê đất

Phí, lệ phí

Thu nhập cá nhân

Khác

9 Ngành, nghề kinh doanh chính2: ……………………………………………………………..

Chỉ kê khai những thông tin dự kiến thay đổi

2 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký hoặc dự kiến đăng ký bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính.

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ đính kèm:

– …………………..

– ………………….

– ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

 

Các Giấy Tờ Liên Quan

1. Công Ty TNHH Một Thành Viên

  • Giấy ủy quyền thực hiện thay đổi nội dung đăng ký thuế
  • Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký công ty TNHH MTV

2. Công Ty TNHH

  • Giấy ủy quyền thực hiện thay đổi nội dung đăng ký thuế
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật nội dung đăng ký công ty TNHH

3. Công Ty Cổ Phần

  • Danh sách cổ đông nước ngoài
  • Danh sách cổ đông sáng lập
  • Danh sách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nước ngoài là tổ chức
  • Giấy ủy quyền thực hiện thay đổi nội dung đăng ký thuế
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký công ty cổ phần

4. Doanh Nghiệp Tư Nhân

  • Giấy ủy quyền thực hiện thay đổi nội dung đăng ký thuế

 

ĐỀ XUẤT DÀNH CHO BẠN

Khắc Dấu Nam Việt chuyên nhận khắc dấu online giao đến tận nơi cho khách hàng. Nếu cá nhân hay công ty của bạn đang cần đặt làm con dấu để sử dụng. Hãy liên hệ cho chúng tôi ngay để được hỗ trợ làm con dấu:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: