Mẫu Thông Báo Thay Đổi Tên Công Ty

Bạn đang cần tham khảo mẫu thông báo thay đổi tên công ty, bài viết này sẽ chia sẻ mẫu thông báo và các giấy tờ liên quan cần có. Đây là mẫu mới nhất để mọi người cùng tham khảo, nếu có thay đổi mới thì sẽ được cập nhật lại nhanh chóng. Xin mời bạn tham khảo nội dung dưới đây, cảm ơn bạn đã lựa chọn xem bài viết này.

Mẫu Thông Báo Thay Đổi Tên Công Ty Mới Nhất

Số: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

 

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ………

(chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế)

Ngày cấp: ………, Nơi cấp:………

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở: (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp)

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập:

a) Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế)  ………

Ngày cấp: ………, Nơi cấp:………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ………

b) Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)  ………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế)  ………

Ngày cấp: ………, Nơi cấp:………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung ký doanh nghiệp như sau

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: (ghi bằng chữ in hoa) ………

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi: (nếu có) ………

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi: (nếu có)

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên.

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

Các Giấy Tờ Liên Quan

1. Công Ty TNHH Một Thành Viên

  • Giấy ủy quyền
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH MTV

2. Công Ty TNHH

  • Giấy ủy quyền
  • Quyết định Hội đồng thành viên
  • Biên bản Họp Hội đồng thành viên CT TNHH

3. Công Ty Cổ Phần

  • Giấy ủy quyền
  • Quyết định đại hội đồng cổ đông
  • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

 

ĐỀ XUẤT DÀNH CHO BẠN

Khắc Dấu Nam Việt chuyên nhận làm con dấu online giao đến tận nơi cho khách hàng. Nếu cá nhân hay công ty của bạn đang cần đặt làm con dấu để sử dụng. Hãy liên hệ cho chúng tôi ngay để được hỗ trợ làm con dấu:

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: