Thông Báo Về Việc Sử Dụng Mẫu Con Dấu Của VPĐD

Chia sẻ đến bạn mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của VPĐD mới nhất hiện nay. Nếu bạn đang cần tham khảo thì mẫu bên dưới này đúng chuẩn và mới nhất. Nội dung bài viết gồm mẫu thông báo và các giấy tờ liên quan. Xin mời bạn tham khảo nội dung bên dưới:

Mẫu Thông Báo Về Việc Sử Dụng Mẫu Con Dấu Của VPĐD Mới Nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

 , 

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……..

Ngày cấp: …….. Nơi cấp: ……..

Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện):

– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: ……..

– Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: ……..

– Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện: …….. , …….. , …….. , …….. .

Thông báo về mẫu con dấu như sau:

1. Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu Ghi chú
 

 

 

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

 

 

 

2. Số lượng con dấu: ……..

3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: ……..

Đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

………………………


Các Giấy Tờ Liên Quan

Công Ty TNHH MTV

 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với văn phòng đại diện
 • Giấy ủy quyền thông báo mẫu dấu văn phòng đại diện
 • Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của văn phòng đại diện
 • Thông báo thay đổi mẫu con dấu, số lượng mẫu con dấu của văn phòng đại diện
 • Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký công ty TNHH một thành viên

Công Ty TNHH

 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với văn phòng đại diện
 • Giấy ủy quyền thông báo mẫu dấu văn phòng đại diện
 • Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của văn phòng đại diện
 • Thông báo thay đổi mẫu con dấu, số lượng mẫu con dấu của văn phòng đại diện
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký công ty TNHH 2TV trở lên

Công Ty Cổ Phần

 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký công ty cổ phần
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với văn phòng đại diện
 • Giấy ủy quyền thông báo mẫu dấu văn phòng đại diện
 • Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của văn phòng đại diện
 • Thông báo thay đổi mẫu con dấu, số lượng mẫu con dấu của văn phòng đại diện

Doanh Nghiệp Tư Nhân

 • Giấy ủy quyền thông báo mẫu dấu văn phòng đại diện
 • Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của văn phòng đại diện
 • Thông báo thay đổi mẫu con dấu, số lượng mẫu con dấu của văn phòng đại diện

 

ĐỀ XUẤT DÀNH CHO BẠN

Khắc Dấu Nam Việt chuyên nhận làm con dấu online giao đến tận nơi cho khách hàng. Nếu cá nhân hay công ty của bạn đang cần đặt làm con dấu để sử dụng. Hãy liên hệ cho chúng tôi ngay để được hỗ trợ làm con dấu:

 

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: