Bảo hành – Đổi trả

1. Đối tượng khách hàng được áp dụng chính sách đổi hàng

2. Thời gian đổi hàng trong chính sách đổi hàng

  • Khách hàng có thể đổi sản phẩm trong thời gian 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn bán hàng nếu có lỗi của nhà sản xuất.

3. Điều kiện áp dụng chính sách đổi hàng

  • Quý khách lưu ý vui lòng đọc kỹ các điều kiện nêu rõ trong quy định “Chính sách đổi hàng”, Cửa hàng sẽ chỉ đổi hàng cho những khách hàng yêu cầu & điều kiện để đảm bảo sản phẩm được đổi phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đây.
  • Điều 1: Yêu cầu đổi hàng của quý khách sẽ được áp dụng trong vòng 7 ngày. Ngày này tính từ khi quý khách nhận hóa đơn xuất bán tại cửa hàng của chúng tôi.
  • Điều 2: Sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất không phải do tác động từ bên ngoài ( không nứt, không vỡ. biến dạng…vv ) hoặc sai tên so với yêu cầu đã xác nhận trước đó.
  • Điều 3: Quý khách vui lòng mang đến đổi sản phẩm trong giờ và ngày hành chính. Nhân viên sẽ không nhận đổi sản phẩm ngoài giờ hành chính và chủ nhật.
  • Điều 4: Chính sách đổi hàng của công ty chỉ áp dụng tại cửa hàng mà khách hàng đã mua sản phẩm.

Cảm ơn !