Chính Sách

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của quý vị. Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi.

Quý vị đồng ý truy cập website của chúng tôi sau khi đọc xong bài viết này, có nghĩa là quý vị hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nêu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên website, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

Thông tin chúng tôi thu thập

  • Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên website chúng tôi, quý vị cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:
  • Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
  • Họ Tên, tuổi, địa chỉ cư trú
  • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
  • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang xem, thời gian viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.

Chúng tôi bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân của quý vị như thế nào?

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của quý vị trên máy chủ, chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử  bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Chúng tôi thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép  truy cập thông tin cá nhân  đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống.

Sử Dụng Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của quý vị bởi máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của quý vị.
Cookie sẽ giúp chúng tôi nhận ra quý vị nếu bạn truy cập vào nhiều trang trên trang web của chúng tôi trong cùng một phiên, do đó chúng tôi không cần phải hỏi mật khẩu của quý vị trên mỗi trang. Sau khi bạn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào.

Quý vị có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng quý vị có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu quý vị thích. Tuy nhiên, nếu quý vị chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số tiện ích và tính năng phụ thuộc vào cookie tại website của chúng tôi.

Ngoài những chính sách bảo mật trên, chúng tôi có thể thêm hoặc sửa nội dung để phù hợp hơn với người dùng khi truy cập vào trang web của chúng tôi.

 
0989 686 165
Gửi tin nhắn