Mẫu Giấy Đề Nghị Đăng Ký Thành Lập Doanh Nghiệp Tư Nhân

Bạn đang cần tham khảo mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân, bài viết này sẽ chia sẻ mẫu thông báo và các giấy tờ liên quan cần có. Đây là mẫu mới nhất để mọi người cùng tham khảo, nếu có thay đổi mới thì sẽ được cập nhật lại nhanh chóng. Xin mời bạn tham khảo nội dung dưới đây, cảm ơn bạn đã lựa chọn xem bài viết này.

Mẫu Giấy Đề Nghị Đăng Ký Thành Lập Doanh Nghiệp Tư Nhân Mới Nhất

Số: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  Giới tính: 

Sinh ngày:  Dân tộc:  Quốc tịch: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

 Chứng minh nhân dân               Căn cước công dân

 Hộ chiếu               Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 

Ngày cấp:  Nơi cấp:  Ngày hết hạn (nếu có): 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Quốc gia: 

Điện thoại (nếu có):  Fax (nếu có): 

Email (nếu có):  Website (nếu có): 

Đăng ký doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Thành lập mới                                                            

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh    

2. Tên doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): 

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Điện thoại (nếu có)  Fax (nếu có): 

Email (nếu có):  Website (nếu có): 

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

5. Vốn đầu tư:

Vốn đầu tư (bằng số; VNĐ): 

Vốn đầu tư (bằng chữ; VNĐ): 

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có): 

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có                   Không

Tài sản góp vốn:

6. Thông tin đăng ký thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
6.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): 

Điện thoại: 

6.2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: 

Điện thoại: 

6.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Điện thoại (nếu có)  Fax (nếu có): 

Email (nếu có): 

6.4 Ngày bắt đầu hoạt động3 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): 
6.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc

 

6.6 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày  đến ngày 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6.7 Tổng số lao động (dự kiến): 
6.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:

 Có                                                                   Không

6.9 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)

Khấu trừ …………………………………….

Trực tiếp trên GTGT ………………………..

Trực tiếp trên doanh số ……………………..

Không phải nộp thuế GTGT ………………..

6.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng
………………………… …………………….

 

 

7. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 

Ngày cấp:  Nơi cấp: 

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 

Địa điểm kinh doanh: 

Tên người đại diện hộ kinh doanh: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):

□ Chứng minh nhân dân              □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu              □ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo giấy tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  

Ngày cấp:  Nơi cấp:                 Ngày hết hạn (nếu có): 

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tôi cam kết:

– Bản thân không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác, không là chủ hộ kinh doanh, không là thành viên công ty hợp danh;

– Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
(Ký và ghi họ tên)

1. Doanh Nghiệp Tư Nhân

  • Giấy ủy quyền đăng ký doanh nghiệp tư nhân
  • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

ĐỀ XUẤT DÀNH CHO BẠN

Khắc Dấu Nam Việt chuyên nhận làm con dấu online giao đến tận nơi cho khách hàng. Nếu cá nhân hay công ty của bạn đang cần đặt làm con dấu để sử dụng. Hãy liên hệ cho chúng tôi ngay để được hỗ trợ làm con dấu:

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: