Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Theo Hợp Đồng

Bạn có biết mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng là một giấy tờ cần thiết giúp các bên có thể đảm bảo được quyền lợi chính đáng của mình, mức tạm ứng trước giá trị hợp đồng sẽ do hai bên chủ động thỏa thuận. Để biết mẫu đơn như thế nào thì xin mời bạn tham khảo 2 mẫu bên dưới đây để nắm rõ hơn.

Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Theo Hợp Đồng 1

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Kính gửi : Công ty TNHH…

Họ và tên người đề nghị: Đỗ Thanh A

CMND số: 01234567890  Do Công an tỉnh B cấp ngày 01/01/2001

Hộ khẩu thường trú tại: Số 1, đường 2, quận 3, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 1, đường 2, quận 3, Thành phố Hà Nội

Đơn vị/bộ phận/dự án đang triển khai:

Đề nghị tạm ứng số tiền:……………………………………………………………………

Viết bằng chữ:………………………………………………………………………………

Lý do tạm ứng:………………………………………………………………………………

Hà Nội, ngày…..

Người đề nghị tạm ứng

Đỗ Thanh A

Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Theo Hợp Đồng 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

………., ngày ….. tháng …. năm ……

ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG THEO HỢP ĐỒNG

Kính gửi: ………….

Căn cứ theo Hợp đồng số ………. ký ngày … tháng … năm …. giữa Công ty ……… (Bên A) và Công ty ………….. (Bên B) về việc ……

Đề nghị Quý Công ty tạm ứng cho chúng tôi số tiền ………………….đồng (Bằng chữ: ………………… đồng).

Mục đích tạm ứng: …………

Trân trọng.

Đại diện theo pháp luật

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Theo Hợp Đồng 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

………., ngày ….. tháng …. năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Kính gửi: Công ty……………………

Theo hợp đồng kinh tế số…………………ký ngày……tháng……năm…..giữa công ty………..với quý công ty về vấn đề………….

Ngày…..tháng……năm…..Công ty chúng tôi bắt đầu triển khai thực hiện. Vì vậy để đảm bảo tiến độ công việc diễn ra một cách đúng hạn, Công ty chúng tôi đề nghị Quý công ty tạm ứng trước…% giá trị hợp đồng, tức là số tiền:…………(Số tiền bằng chữa)

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý công ty!

Trân trọng cảm ơn

….….., ngày……tháng……năm

Đại diện công ty

Hướng Dẫn Viết Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Theo Hợp Đồng

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng phải đảm bảo đầy đủ nội dung và chính xác thì mới được cơ quan cấp trên duyệt. Nên bạn cần chú ý khi ghi các phần cho đúng theo mẫu chuẩn bên trên

  • Bước 1: Phần kính gửi. Người đề nghị phải ghi tên cơ quan có thẩm quyền xét duyệt. Thông thường là Tổng Giám đốc/Giám đốc của công ty.
  • Bước 2: Ghi thông tin cá nhân của người đề nghị. Ghi rõ họ tên, địa chỉ, chức vụ công việc trong doanh nghiệp, số điện thoại,…
  • Bước 3: Ghi rõ số tiền đề nghị tạm ứng. (ghi bằng số và bằng chữ)
  • Bước 4: Trình bày rõ lý do tạm ứng tiền.
  • Bước 5: Ghi rõ thời hạn thanh toán tạm ứng.
  • Bước 6: Cuối đơn là chữ ký của người đề nghị và bộ phận xét duyệt.

 

ĐỀ XUẤT DÀNH CHO BẠN

Khắc Dấu Nam Việt chuyên nhận làm con dấu online giao đến tận nơi cho khách hàng. Nếu cá nhân hay công ty của bạn đang cần đặt làm con dấu để sử dụng. Hãy liên hệ cho chúng tôi ngay để được hỗ trợ làm con dấu:

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: